Høring af Natura 2000-planer 2022-2027

Felter markeret med * er påkrævede og skal altid udfyldes.
Kontaktoplysninger
Til brug for behandlingen af høringssvaret er der behov for en række kontaktoplysninger.


Afsender er den person, erhvervsvirksomhed, forening, organisation eller myndighed, der afgiver høringssvaret.
Kvitteringen på dit høringssvar sendes til denne e-mailadresse og evt. kontaktpersons e-mailadresse, hvis feltet er udfyldt. Eventuelle spørgsmål til dit høringssvar sendes til samme e-mailadresse/r.
Afgivelse af høringssvar
Vælg hvilket Natura2000-område dit høringssvar vedrører ved at klikke på et område i kortet. Drejer dit høringssvar sig om generelle kommentarer til Natura 2000-planerne, vælg da "Høringssvaret er af generel karakter" nedenfor.


Hvilke emner vedrører dit høringssvar (sæt et eller flere krydser)

Teksten i feltet må maksimalt være på 1000 tegn. Yderligere tekst, billeder m.m. kan vedhæftes.
Vedhæft dokumenter og/eller billeder * (frivilligt)
Du kan vælge 10 filer.
Offentliggørelse af høringssvar
Da der er tale om en offentlig høring, er Miljøstyrelsen forpligtet til at offentliggøre de indkomne høringssvar.
Miljøstyrelsen kan dog vurdere, at hele eller dele af et høringssvar skal undtages fra offentliggørelse, hvis det indeholder fortrolige og/eller følsomme oplysninger. Fortrolige eller følsomme oplysninger kan fx være oplysninger om privatøkonomi eller helbredsoplysninger.

Hvis det er vigtigt for forståelsen af dit høringssvar, at fortrolige eller følsomme oplysninger offentliggøres, kan du kontakte Miljøstyrelsen herom via e-boks.

Sådan behandler vi dine personolysninger
Miljøstyrelsen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. I vores persondatapolitik kan du læse om vores behandling af personoplysninger og om dine rettigheder.

Du finder persondatapolitikken her.