Ansøgning om enten dispensation (NBL § 4, stk. 3) eller ekspropriationserstatning (NBL § 59 a)

Ansøgning om enten dispensation (NBL § 4, stk. 3) eller ekspropriationserstatning (NBL § 59 a) (side 1 af 2)

Felter markeret med * er påkrævede og skal altid udfyldes.
Hvad ansøges der om? * (frivilligt) Vælg venligst om der primært er et ønske om dispensation til fortsættelse af drift eller et ønske om at modtage økonomisk erstatning. Vær opmærksom på, at det vil være Miljøstyrelsens afgørelse, hvorvidt der udstedes dispensation eller udbetales erstatning i tilfælde hvor forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 4 udgår ekspropriation. Ansøgers ønske vil dog blive medtaget i den samlede vurdering.
*
Oplysninger om ansøger
Fuldmagt * (frivilligt) Såfremt der ansøges på vegne af anden person, skal der vedhæftes fuldmagt. Fuldmagtsskabelon kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside om forbud mod gødskning, sprøjtning og omlægning
Du kan vælge 10 filer.
Oplysninger vedr. den berørte landbrugsbedrift
Vejledende § 3-registrering for de berørte § 3-arealer * (frivilligt)
Vedhæft fil i form af kortmateriale eks. udklip af GIS-kort i form af f.eks. JPG, PDF, PNG
Du kan vælge 10 filer.
Oplysninger vedr. den aktuelle driftshistorik, som nu forhindres af NBL § 4, pr. 1.juli 2022
Vedhæft her dokumentation for den driftshistorik på de berørte § 3-arealer, som ikke længere kan fortsættes ved ikrafttrædelse af § 4, 1. juli 2022. Forbuddet i § 4 rammer kun § 3-arealer, hvor der har været udført en fortsættelse af lovlig drift med sprøjtning, gødskning eller omlægning, efter arealet er blevet omfattet af § 3-beskyttelse. Vælg én eller flere muligheder.
Vedhæft dokumentation for gødskningsregnskab * (frivilligt)
Du kan vælge 10 filer.
Vedhæft dokumentation for brug af bekæmpelsesmidler * (frivilligt)
Du kan vælge 10 filer.
Vedhæft dokumentation for udført omlægning * (frivilligt)
Du kan vælge 10 filer.
Oplysninger vedr. den økonomiske betydning for landbrugsbedriften
Dokumentation for indtægter på de berørte § 3-arealer * (frivilligt)
Du kan vælge 10 filer.
Dokumentation for indtægter for den samlede landbrugsbedrift * (frivilligt)
Du kan vælge 10 filer.
Beregning af forventet indkomsttab for de berørte § 3-arealer samt hvorledes dette påvirker overskudstabet for den samlede landbrugsbedrift * (frivilligt)
Du kan vælge 10 filer.
Bemærkning * (frivilligt) Her kan du vedhæfte dine egne bemærkninger til, hvorledes du mener, at din landbrugsbedrift bliver atypisk hårdt ramt af forbuddet i § 4, samt hvorfor det forhindrer en fortsat rimelig udnyttelse af den samlede bedrift.
Du kan vælge 10 filer.
Persondatapolitik
Miljøstyrelsen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. I vores persondatapolitik kan du læse om vores behandling af personoplysninger og om dine rettigheder. Du finder persondatapolitikken på Miljøstyrelsens hjemmeside.