Høring af 3. generation Natura 2000-handleplaner

Felter markeret med * er påkrævede og skal altid udfyldes.
Information om høring
Her kan du afgive høringssvar til 3. generation Natura 2000-handleplaner.
Myndighedsansvar
Miljøstyrelsen har myndighedsansvaret for de skovbevoksede fredskovspligtige arealer og kommunerne har ansvaret for de resterende arealer i Natura 2000-handleplanerne. Miljøstyrelsen og kommunerne har fordelt arbejdsbyrden med at indsamle høringsvar imellem sig. Miljøstyrelsen indhenter derfor kun høringssvar for nogle af handleplanerne, mens høringssvar til de resterende handleplaner kan afgives via kommunernes hjemmesider.
Deling af relevante høringssvar
Miljøstyrelsen og de enkelte kommuner deler efterfølgende relevante høringssvar mellem sig, så rette myndighed får høringssvaret til kommentering.